Økonomiske analyser, 6/2007

Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet

Publisert:

SkatteFUNN er en ordning for å stimulere næringslivets forskning og utvikling gjennom subsidiering av utgifter til slik innsats. Hensikten med virkemiddelet er at norsk økonomi skal oppnå økt produktivitet og kunnskapsbasert verdiskaping. SkatteFUNN-ordningen er under evaluering. Og i denne artikkelen ser vi på virkninger av ordningen på produktivitet og lønnsomhet. Våre resultater tyder på at SkatteFUNN-ordningen bidrar til økt produktivitet i næringslivet, at avkastningen av selve SkatteFUNN-subsidien er moderat, men økende over tid. Vi finner noen indikasjoner på eksterne effekter gjennom geografisk nærhet, men effektene er svake.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt