Notater 2004/70

En database med data for varige driftsmidler og andre økonomiske data på foretaksnivå

Dokumentasjon av kapitaldatabasen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av kapitaldatabasen. En database med data for varige driftsmidler og andre økonomiske data på foretaksnivå

Ansvarlige

Arvid Raknerud, Terje Skjerpen, Dag Rønningen

Serie og -nummer

Notater 2004/70

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

11

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt