Notater 2008/18

Arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR), NAV Aa-registeret og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR), NAV Aa-registeret og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ansvarlige

Jan Furseth, Anders Haglund

Serie og -nummer

Notater 2008/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt