Avanseundersøkelse for engroshandel (opphørt)1998

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Avanseundersøkelse for engroshandel (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
19. desember 2000 1998 18 prosent bruttofortjeneste for engroshandel