Julehandelen 2016

Vi handler for 11 000 kroner hver i desember

Publisert:

Hvis handletrenden fortsetter ut året, vil detaljhandelsbutikkene omsette for 56,6 milliarder kroner i desember. Det vil si at hver av oss i gjennomsnitt handler for nesten 11 000 kroner i julemåneden.

Til sammenligning vil det gjennomsnittlig bli handlet for 42,1 milliarder kroner i de andre elleve månedene i 2016. I desember kommer mange bransjer til å fordoble omsetningen og mer til.

I desember måned i fjor omsatte detaljhandelsbutikkene i Norge for nesten 55 milliarder kroner, altså 10 760 kroner per person.

Figur 1

Omsetning i desember 2016 for utvalgte næringer

Vi koser oss med mat og drikke

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være på rundt 23,5 milliarder kroner. Dette omfatter salg i dagligvarebutikker, storkiosker og spesialforretninger. I desember måned handler hver innbygger mat og drikke for vel 4 500 kroner i gjennomsnitt. I tillegg kommer det vi bruker på restauranter før jul.

Duft med din glede

I desember vil landets parfymerier omsette for rundt 760 millioner kroner. Det er 65 prosent mer enn de selger for i gjennomsnitt de andre månedene i år.

Mange vil også glede andre med en blomst til jul. Butikkhandel med blomster og planter vil trolig omsette for nesten 1,2 milliarder kroner, nesten det dobbelte av hva salget er i de andre månedene i år.

Gullsmed- og urmakerbutikker vil antakelig omsette for rundt 720 millioner kroner i julemåneden. Dette er to og en halv gang så mye som gjennomsnittet for årets andre måneder.

Julen er tid for å lese og leke

Butikker med salg av bøker, blader, spill med mer, øker omsetningen med 150 prosent i desember sammenlignet med resten av året. Disse butikkene vil selge for om lag 950 millioner kroner. Spill og leker er populære gaver, og vi handler for rundt 700 millioner kroner i leketøysbutikker i desember. Noe som tilsvarer tre og en halv gang så mye som i snitt resten av året.

Klær og sko

Trolig vil butikker med salg av klær alene omsette for over 4,6 milliarder kroner i desember. Det er nesten 40 prosent over gjennomsnittet av de andre månedene. Skobutikkene øker ikke omsetningen like mye i desember som enkelte andre bransjer, men de vil trolig øke salget med rundt 20 prosent. Antakelig vil vi handle sko for rundt 450 millioner kroner i desember.

Netthandel også størst i desember

I desember i år vil vi antakelig handle for 2,4 milliarder kroner i norske nettbutikker. Det er nesten 40 prosent mer enn ellers i året. Netthandelen i november i fjor var noe lavere enn i desember, men ser vi fem år tilbake i tid, var netthandelen størst i november. I september og oktober 2011 var omsetningen på nettet på samme nivå som desember.

Mindre av julehandelen gjøres i desember

I desember i år antar vi at detaljhandelsbutikkene i Norge vil omsetter for 34 prosent mer enn gjennomsnittet for januar til november. I 2006 utgjorde denne merhandelen 43 prosent. Dette betyr at vi handler mer gjennom hele året nå enn for ti år siden.

Handelen størst i Oslo og Akershus

Butikkene i Oslo og Akershus har størst desemberhandel, med et salg på rundt 12 000 kr per innbygger. Vestfold og Sør-Trøndelag følger tett etter med godt over 11 000 kroner pr innbygger i julemåneden. Lavest omsetning per innbygger i desember har butikkene i Østfold med 9 220 kroner. Sogn og Fjordane og Hedmark ligger også lavt med henholdsvis 9 840 og 9 930 kroner i omsetning per innbygger.

Ser vi fem år tilbake i tid, var Oslo og Akershus også da på topp og de samme fylkene i bunnen, mens Rogaland og Hordaland lå på henholdsvis femte- og sjetteplass. For butikkene i disse to fylkene har utviklingen i omsetning per innbygger vært slik at de har falt ned på åttendeplass for Hordaland og tiendeplass for Rogaland.

Akershus fortsatt best på mersalg i desember

Detaljhandelen i Akershus øker med 39 prosent i desember sammenlignet med resten av året. I Møre og Romsdal er mersalget i desember på 38 prosent. På de neste plassene kommer Oppland, Oslo og Troms, alle med et mersalg på 36 prosent. Selv om Hedmark har lav omsetning per innbygger, er omsetningsveksten i desember på over 35 prosent. Detaljhandelen i Aust-Agder, Østfold og Vest-Agder er den som øker minst fra de elleve første månedene til årets siste måned. Her er økningen på henholdsvis 23, 29 og 30 prosent.

Omsetning i desember 2016 for utvalgte næringer. Millioner kroner

Til tabellen

Omsetning i desember 2016 per fylke

Til tabellen

 

Hva tallene omfatter

Alle tall i denne artikkelen er inklusiv merverdiavgift. Tallene omfatter ikke kjøp av tjenester og netthandel i utlandet. Julegaver kjøpt fra frivillige organisasjoner inngår heller ikke

Hvordan tallene er beregnet

Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken og den månedlige detaljomsetningsindeksen. Vi forutsetter dessuten at handletrenden for de første ti månedene i år fortsetter ut året. Omsetningsveksten som vi observerte for hele landet de ti første månedene, er benyttet i alle fylker.

Kontakt