Julehandelen 2015

Vi handler for 10 600 kroner i desember

Publisert:

Hvis utviklingen fortsetter ut året, blir det omsatt for 54,8 milliarder kroner i detaljhandelen i desember. Det betyr at hver nordmann i gjennomsnitt handler for 10 600 kroner.

Til sammenligning vil det gjennomsnittlig bli handlet for 40,4 milliarder kroner i de andre elleve månedene i 2015. I fjorårets julemåned ble det omsatt for 10 400 kroner per person i detaljhandelsbutikkene, 200 kroner mindre enn i år.

Mange bransjer mer enn dobler omsetningen i desember.

Julekos til 22,4 milliarder kroner

Vi koser oss litt ekstra i julemåneden, så omsetningen av mat og drikke vil trolig komme på rundt 22,4 milliarder kroner i desember. Dette omfatter salg i dagligvarebutikker, storkiosker og spesialforretninger. I desember måned handler hver innbygger mat og drikke for vel 4 300 kroner i gjennomsnitt. I tillegg kommer det vi bruker på restauranter før jul.

Omsetningen av vin og brennevin alene er på 2,5 milliarder kroner i årets siste måned, nesten 80 prosent mer enn gjennomsnittet for årets elleve andre måneder.

Figur 1

Merhandel i desember 2015

Telefon eller nettbrett til jul?

Mange små og store ønsker seg telefon og nettbrett i julegave. Butikker som selger mobiltelefoner, nettbrett, husholdningsmaskiner og andre elektriske artikler dobler omsetningen i desember sammenlignet med resten av året. Vi antar at omsetningen i disse butikkene vil være på 2,8 milliarder kroner i desember.

Julen er tiden for å lese og leke

Bøker er populære gaver, og bokhandlene vil trolig omsette for 900 millioner kroner i desember – to og en halv gang mer enn i resten av året. Desember er også en god salgsmåned for spill og leker. Det antas at omsetningen vil øke fra et snitt på 210 millioner kroner de elleve første månedene i året til 720 millioner kroner i desember.

I sportsbutikkene vil det trolig bli handlet for 2,6 milliarder kroner i desember. Det er 70 prosent mer enn i de andre månedene i året.

Gaver som pynter og gleder

Butikker som selger gull- og sølvvarer, vil antagelig omsette for 650 millioner kroner i desember. Det er nesten tre ganger så mye som i de andre månedene i året. Klokker er også populært som julegave. Urmakere vil trolig også omsette for 650 millioner kroner denne måneden.

Desember er også måneden vi handler mye blomster, til glede for oss selv og andre. Blomsterforhandlere vil trolig omsette for nesten 1,1 milliard kroner i desember, 57 prosent mer enn gjennomsnittet for de andre månedene.

Ny garderobe til jul

Når jul og julebordsesongen kommer, ønsker vi å være pene i tøyet. Mer enn 10 prosent av omsetningen i julehandelen legges igjen i butikker som selger klær og sko. Det vil si at vi bruker 5,6 milliarder kroner på slike produkter.

Julehandelen på nett starter i november

Detaljhandel på nett vil trolig omsette for 1,9 milliarder kroner i november i år, mens nettsalget i desember antas å komme opp i 2 milliarder kroner. Tidligere år har julehandelen på nett vært størst i november, mens i år handler vi litt mer i desember. Dette kan tyde på at flere handler julegaver på nett, også de som tidligere har handlet mest i tradisjonelle forretninger.

Handelen størst i Oslo og Akershus

Oslo og Akershus er de to fylkene hvor desemberhandelen er størst per innbygger. Butikkene i begge disse fylkene omsetter for 11 400 kroner eller mer per innbygger i desember måned. Vestfold og Sør-Trøndelag er også fylker med omsetning per innbygger rundt 11 000 kroner i julemåneden. Lavest omsetning per innbygger i desember har butikkene i Østfold med 9 020 kroner. Hedmark og Sogn og Fjordane ligger også lavt med henholdsvis 9 450 og 9 600 kroner i omsetning per innbygger.

Akershus best på mersalg i desember

Detaljhandelen i Akershus øker med over 40 prosent i desember sammenlignet med resten av året. I Oslo og Møre og Romsdal er salget i desember på 38 prosent mer enn de andre elleve månedene i året. På de neste plassene kommer Troms, Hedmark og Rogaland. Selv om Hedmark har lav omsetning per innbygger, er omsetningsveksten i desember på nesten 37 prosent. Detaljhandelen i Aust-Agder, Rogaland og Østfold er den som øker minst fra de elleve første månedene til årets siste måned. Her er økningen på henholdsvis 23, 29 og 31 prosent.

Omsetning i desember 2015 per fylke.

Til tabellen

Omsetning i desember 2015 for utvalgte næringer. Millioner kroner

Til tabellen

Hva tallene omfatter

Alle tall i denne artikkelen er inklusiv merverdiavgift. Tallene omfatter ikke kjøp av tjenester og netthandel i utlandet. Julegaver kjøpt fra frivillige organisasjoner inngår heller ikke

Hvordan tallene er beregnet

Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken og den månedlige detaljomsetningsindeksen. Vi forutsetter dessuten at handletrenden for de første ti månedene i år fortsetter ut året. Omsetningsveksten som vi observerte for hele landet de ti første månedene, er benyttet i alle fylker.

 

Kontakt