Vekst i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,1 prosent fra oktober til november i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,2 prosent fra september til oktober.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har vist en stigning siden i fjor høst, men utviklingen har vært stabil siden i våres.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2011 101.1 101.5
Feb. 2011 101.5 101.3
Mar. 2011 100.5 101.3
Apr. 2011 101.8 101.3
Mai 2011 101.7 101.4
Juni 2011 101.4 101.7
Juli 2011 101.7 102.1
Aug. 2011 103.5 102.4
Sep. 2011 103.1 102.8
Okt. 2011 103.8 103.2
Nov. 2011 103.3 103.6
Des. 2011 103.2 103.9
Jan. 2012 104.4 104.2
Feb. 2012 104.5 104.5
Mar. 2012 105.1 104.7
Apr. 2012 104.5 105
Mai 2012 106.7 105.2
Juni 2012 104.6 105.3
Juli 2012 105.3 105.4
Aug. 2012 105.2 105.4
Sep. 2012 105.9 105.4
Okt. 2012 105.1 105.6
Nov. 2012 105.4 105.8
Des. 2012 105.9 106.1
Jan. 2013 107.8 106.4
Feb. 2013 107.2 106.7
Mar. 2013 106.9 106.8
Apr. 2013 105.6 106.9
Mai 2013 108.6 107
Juni 2013 107.4 107
Juli 2013 106.7 107
Aug. 2013 106.9 107
Sep. 2013 107.6 107
Okt. 2013 106.5 107
Nov. 2013 106.7 107.1
Des. 2013 107.2 107.2
Jan. 2014 107.3 107.5
Feb. 2014 107.9 107.8
Mar. 2014 108.5 108.2
Apr. 2014 109.4 108.5
Mai 2014 108.5 108.8
Juni 2014 109.6 108.9
Juli 2014 107.6 108.9
Aug. 2014 108.5 108.9
Sep. 2014 108.9 108.9
Okt. 2014 108.8 108.9
Nov. 2014 108.4 108.9
Des. 2014 109.7 109.1
Jan. 2015 108.6 109.2
Feb. 2015 109.4 109.3
Mar. 2015 109.5 109.3
Apr. 2015 112.7 109.2
Mai 2015 107.6 109.1
Juni 2015 108.7 108.9
Juli 2015 109.4 108.9
Aug. 2015 109.7 108.9
Sep. 2015 108.8 109.1
Okt. 2015 109.5 109.2
Nov. 2015 109 109.2
Des. 2015 108.9 109.1
Jan. 2016 109.3 108.8
Feb. 2016 108.4 108.6
Mar. 2016 107.5 108.3
Apr. 2016 107.8 108.2
Mai 2016 109.2 108.1
Juni 2016 108.5 108.2
Juli 2016 108 108.3
Aug. 2016 108.5 108.4
Sep. 2016 108.5 108.6
Okt. 2016 109.6 108.7
Nov. 2016 108.9 108.9
Des. 2016 106.9 109.1
Jan. 2017 108.5 109.4
Feb. 2017 109.7 109.8
Mar. 2017 110 110.2
Apr. 2017 110.3 110.6
Mai 2017 112 110.8
Juni 2017 111.3 110.9
Juli 2017 111.8 110.9
Aug. 2017 111.1 110.8
Sep. 2017 110.2 110.8
Okt. 2017 110 110.8
Nov. 2017 112.3 111

De fleste bransjene hadde en oppgang i omsetningsvolumet fra oktober til november i år. Butikker med salg av klær og sko, tekstiler og utstyrsvarer, samt dagligvarer bidro til denne økningen. Netthandel opplevde også vekst i omsetningsvolumet i denne perioden.

Omsetningsvolumet for salg på bensinstasjoner hadde derimot en nedgang i samme periode.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,8 prosent i perioden september-november 2017 sammenlignet med samme periode 2016.

Kontakt