Notater 2006/55

En analyse av metodevalg, frafall og usikkerhet

Varehandelsstatistikk 2002 - omsetning etter varegruppe

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Varehandelsstatistikk 2002 - omsetning etter varegruppe. En analyse av metodevalg, frafall og usikkerhet

Ansvarlig

Lars Henrik Thingstad

Serie og -nummer

Notater 2006/55

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

58

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt