Rapporter 1997/24

Utvalsstandardavvik i detaljomsetningsindeksen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utvalsstandardavvik i detaljomsetningsindeksen

Ansvarlig

Ingvei Seliussen

Serie og -nummer

Rapporter 1997/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4463-3

Antall sider

30

Målform

Nynorsk

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt