Sterk vekst i bilkjøpene

Publisert:

Husholdningenes varekonsum økte med 1,7 prosent fra april til mai 2017, viser sesongjusterte tall. Den forholdsvis sterke veksten skyldes først og fremst en markant økning i bilkjøpene.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
Feb. 2010 118.39 104.25
Mar. 2010 117.36 120.36
Apr. 2010 115.03 104.97
Mai 2010 115.56 112.51
Juni 2010 116.13 121.06
Juli 2010 116.70 119.68
Aug. 2010 117.07 115.96
Sept. 2010 116.60 113.52
Okt. 2010 119.33 117.24
Nov. 2010 121.46 123.47
Des. 2010 119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
Feb. 2011 119.14 105.03
Mar. 2011 117.39 114.28
Apr. 2011 119.34 114.28
Mai 2011 118.67 119.56
Juni 2011 118.44 121.34
Juli 2011 117.61 117.55
Aug. 2011 119.87 121.85
Sept. 2011 119.68 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.40 123.40
Des. 2011 120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.20
Feb. 2012 121.03 109.96
Mar. 2012 120.18 120.12
Apr. 2012 123.42 112.38
Mai 2012 123.76 123.70
Juni 2012 121.61 127.50
Juli 2012 123.92 121.88
Aug. 2012 122.79 125.67
Sept. 2012 125.27 118.20
Okt. 2012 124.30 124.24
Nov. 2012 124.04 126.95
Des. 2012 124.41 149.47
Jan. 2013 126.48 119.95
Feb. 2013 126.53 110.57
Mar. 2013 125.96 120.21
Apr. 2013 124.36 119.33
Mai 2013 126.04 125.45
Juni 2013 125.48 128.02
Juli 2013 123.85 124.78
Aug. 2013 124.48 126.45
Sept. 2013 125.69 117.21
Okt. 2013 124.95 124.39
Nov. 2013 124.38 126.63
Des. 2013 124.50 150.43
Jan. 2014 125.40 118.91
Feb. 2014 125.32 109.36
Mar. 2014 126.29 120.47
Apr. 2014 125.83 119.63
Mai 2014 125.32 127.04
Juni 2014 127.01 128.56
Juli 2014 125.12 126.26
Aug. 2014 126.69 125.61
Sept. 2014 126.16 120.55
Okt. 2014 126.39 126.16
Nov. 2014 126.73 125.46
Des. 2014 128.12 158.44
Jan. 2015 126.14 118.84
Feb. 2015 126.52 110.77
Mar. 2015 127.52 128.13
Apr. 2015 129.48 117.57
Mai 2015 126.01 124.89
Juni 2015 128.32 135.39
Juli 2015 128.32 129.48
Aug. 2015 128.15 125.73
Sept. 2015 126.51 120.67
Okt. 2015 127.45 126.51
Nov. 2015 128.00 126.89
Des. 2015 126.72 156.14
Jan. 2016 128.69 117.98
Feb. 2016 127.17 115.40
Mar. 2016 126.86 121.90
Apr. 2016 126.55 123.58
Mai 2016 127.41 126.30
Juni 2016 127.06 134.48
Juli 2016 126.06 122.95
Aug. 2016 126.68 128.26
Sept. 2016 126.47 121.01
Okt. 2016 127.01 121.89
Nov. 2016 128.38 131.64
Des. 2016 126.02 154.57
Jan. 2017 126.94 118.94
Feb. 2017 128.25 112.64
Mar. 2017 127.42 126.62
Apr. 2017 127.55 116.74
Mai 2017 129.78 131.17

Kjøp av biler og drivstoff økte 7 prosent i mai, hovedsakelig grunnet den markante oppgangen i bilkjøpene. Dette bidro til å trekke opp varekonsumet med 1,2 prosentpoeng. Opplysningsrådet for Veitrafikken melder at vi må helt tilbake til juni 1986 for å finne høyere nyregistreringstall på personbiler enn årets maitall. Oppgangen kommer etter en svak utvikling de tre foregående månedene.

Utenom transportmidler steg også forbruket av andre varer, deriblant møbler, hvitevarer og IT-utstyr, med 1,5 prosent. Dette trakk opp husholdningenes varekonsum 0,6 prosentpoeng.

Elektrisitets- og brenselskonsumet falt 0,6 prosent i mai, mens forbruket av mat og drikkevarer var tilnærmet uendret fra måneden før.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,9 prosent høyere i mai 2017 enn i samme måned året før.

I mai 2017 bestod varekonsumet av 34 prosent mat og drikkevarer, 6 prosent elektrisitet og brensel, 18 prosent kjøp og drift av biler og 42 prosent andre varer.