Notater 2008/56

En pilotstudie

Sammensetning av grensehandel

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra Finansdepartementet samlet inn data om grensehandelens sammensetning. Undersøkelsen ble gjennomført som en pilotstudie der dette var eneste tema. Formålet med pilotstudien var først og fremst å undersøke om det lot seg gjøre å videreføre undersøkelsen på fast basis. I dette notatet dokumenteres det faglige opplegget. Hovedkonklusjonen er at undersøkelsen stort sett var vellykket, og SSB ønsker å videreføre undersøkelsen om sammensetning og varer og tjenester i den løpende grensehandelsundersøkelsen, GU, for kvartalene i 2009.

Om publikasjonen

Tittel

Sammensetning av grensehandel. En pilotstudie

Ansvarlig

Tom Granseth

Serie og -nummer

Notater 2008/56

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

39

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt