Reduksjon i alkoholomsetningen for 1. kvartal 2019

Publisert:

I 1. kvartal 2019 ble det omsatt 1,6 prosent mindre alkoholliter per innbygger sammenlignet med samme kvartal i 2018. Sammenligningen med fjoråret påvirkes av forskjellig tidspunkt for påskeferien.

I 1. kvartal 2019 ble det omsatt for 5 533 000 alkoholliter, noe som tilsvarer 1,26 alkoholliter per innbygger, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning. I 1. kvartal 2018 ble det omsatt 5 572 000 alkoholliter og 1,28 alkoholliter per innbygger. Dette tilsvarer en prosentvis reduksjon på 0,7 alkoholliter og 1,6 alkoholliter per innbygger.

Det ble totalt registrert en omsetning på 2 453 000 alkoholliter øl 1. kvartal 2019, mot 2 444 000 i 1. kvartal 2018. Rusbrussalget økte med 6 alkoholliter denne perioden. Omsetningen fra brennevin og vin ble redusert, med henholdsvis 4 og 50 alkoholliter. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 0,46 og 2,45 prosent. 

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
1. kvartal 2013 973 2132 2390 117
1. kvartal 2014 856 1933 2241 110
1. kvartal 2015 944 2147 2426 135
1. kvartal 2016 901 2035 2523 149
1. kvartal 2017 890 1928 2386 146
1. kvartal 2018 880 2087 2444 161
1. kvartal 2019 876 2037 2453 167

Vareliter per innbygger

Sammenlignet med samme kvartal i 2018, så har omsetningen av vareliter per innbygger fra brennevin, vin og øl blitt redusert med henholdsvis 2, 3,5 og 0,6 prosent. Omsetningen målt i vareliter per innbygger av rusbrus er det eneste som har økt, med 2,4 prosent.

Kontakt