Rapporter 2001/10

Prisindeks for tenesteytande næringar

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Prisindeks for tenesteytande næringar

Ansvarlig

Andreas Krüger Enge

Serie og -nummer

Rapporter 2001/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4920-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

35

Målform

Nynorsk

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt