Omsatt 0,5 prosent mer alkohol

Publisert:

Alkoholomsetningen, målt i antall alkoholliter, har i tredje kvartal i 2018 gått opp med 0,5 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2017. Taxfreesalg og grensehandel er ikke regnet med.

I 3. kvartal 2017 var omsetningen av alkoholliter på omtrent 6 467 000. I samme periode i år har omsetningen vært 6 503 000 alkoholliter, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning. Dette tilsvarer en økning på 35 000 alkoholliter, eller 891 000 vareliter. Både salget av vin, øl og rusbrus har økt i denne perioden.

Den største prosentmessige økningen fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 ser vi i omsatt rusbrus, som har økt med 5,6 prosent, fra 204 000 til 216 000 alkoholliter. Selv om den prosentmessige rusbrusomsetningen har økt såpass mye, tilsvarer dette fortsatt en svært liten andel av den totale alkoholomsetningen, da det blir solgt minst rusbrus. Rusbrussalget ligger fortsatt 14,2 prosent lavere i 3. kvartal enn i 2. kvartal i år.

Salget av øl fortsetter å øke. Fra 3. kvartal 2017 til samme kvartal i år har ølsalget økt med omtrent 2 000 alkoholliter, eller 0,1 prosent. Salget av øl utgjør hele 46,2 prosent av den totale alkoholomsetningen for 3. kvartal 2018, målt i alkoholliter.

Vinsalget har økt mest i mengde, med en omsetning på 30 000 alkoholliter i 3. kvartal 2018. Salget av brennevin er det eneste som har blitt redusert, med -0,8 prosent, som tilsvarer en reduksjon på omkring 8 000 alkoholliter, sammenlignet med samme kvartal i fjor

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
3. kvartal 2012 1013 2204 2839 166
3. kvartal 2013 1029 2283 3014 175
3. kvartal 2014 1038 2194 2958 185
3. kvartal 2015 1046 2264 2932 192
3. kvartal 2016 1042 2250 2873 190
3. kvartal 2017 1026 2235 3002 204
3. kvartal 2018 1018 2265 3004 216

Alkoholliter per innbygger

I 3. kvartal var den registrerte omsetningen av alkoholliter 1,49 per person i aldersgruppen 15 år og eldre. Dette er noe mindre enn i samme kvartal i 2017, da tallet lå på 1,5 alkoholliter per person. Sammenligner vi de ni første månedene i fjor med samme periode i år, har alkoholliter per innbygger økt med 0,06 alkoholliter. Dette tilsvarer en økning på 1,41 vareliter per person.

Kontakt