Julehandel 2007

Ola og Kari julehandler for 9 477 kroner hver

Publisert:

Hvis handletrenden hittil i år fortsetter ut året, vil detaljomsetningsbutikkene omsette for 44,4 milliarder kroner i desember. Fordelt per innbygger vil det si at vi handler for 9 477 kroner per person i julemåneden. For butikkene er omsetningsveksten størst i Møre- og Romsdal.

Gjennomsnittlig omsetning for de andre månedene i år er vel 31 milliarder kroner. Med 44,4 milliarder kroner i desember, vil det si at vi handler for over 40 prosent mer enn ellers i året, og det er en omsetningsvekst på 8,4 prosent sammenliknet med desember i fjor.

Mat og drikke for 17 milliarder

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være mellom 16,5 og 17 milliarder kroner. Dette omfatter salg i dagligvarebutikker og spesialforretninger. Vi handler mat og drikke for i gjennomsnitt 3 600 kroner per innbygger i Norge i desember måned.

Omsetningen av vin og brennevin alene er på over 2 milliarder kroner. Dette er over dobbelt så mye som gjennomsnittet av de andre månedene i året.

Merhandel i desember

Mye gull og sølv

Butikker med salg av gull- og sølvvarer vil antakelig omsette for rundt 730 millioner kroner i julemåneden. Dette er tre og en halv gang så mye som gjennomsnitt for årets andre måneder. Butikker med salg av bøker, blader, spill med mer, øker omsetningen med over 130 prosent i desember sammenlignet med resten av året. Omsetningen for disse butikkene vil bli om lag 960 millioner kroner. I tillegg kommer handel på Internett.

Klær og sko under treet

Vi antar at butikker med salg av klær alene vil omsette for over 4 milliarder kroner i desember. Det er over 60 prosent mer enn gjennomsnittet av de andre månedene i år. Skobutikkene øker ikke omsetningen like mye i desember måned som enkelte andre bransjer, men den vil trolig stige omsetningen med rundt 10 prosent i forhold til resten av året. Antakelig vil skobutikkene omsette for i underkant av 500 millioner kroner.

TV eller blomster til jul?

Butikker med salg av radio, fjernsyn, dvd-spillere og tilbehør omsetter over dobbelt så mye i desember som resten av året. Omsetningen i desember i år vil antagelig være på 3,7 milliarder kroner.

Mange vil også glede andre med en blomst til jul. Butikkhandel med blomster og planter øker omsetningen til nesten det dobbelt i forhold til de andre månedene i år. Omsetningen vil antakelig komme opp i nesten 1 milliard kroner i desember.

Jul i november

Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre - og internettsalg, omsetter mest i november. Omsetningen i november i fjor var på 994 millioner kroner, mens det i år ser ut til å bli 1,1 milliarder kroner. I månedene september og oktober er også omsetningen større enn desember for denne næringen. Omsetningen for detaljhandel utenom butikk vil antagelig bli på henholdsvis 994, 983 og 922 millioner kroner i september, oktober og desember i år. Dette kan tyde på at de som handler til jul via postordre og Internett gjør sine innkjøp tidligere på høsten.

Omsetning i desember 2007 for utvalgte næringer. Millioner kroner
 
  Omsetning 
i desember
Gjennomsnittlig omsetning 
januar-november
Merhandel i desember. 
Prosent
 
Detaljhandel totalt 44 365 31 137 42,5
Nærings- og nytelsesmidler 16 668 13 176 26,5
Vin og brennevin 2 098 1 035  102,7
Baker- og konditorvarer  181  144 25,7
Bredt vareutvalg ellers, blant annet sport 2 932 1 517 93,3
Tekstiler og utstyrsvarer  582  330 76,4
Klær 4 342 2 700 60,8
Sko  476  433 9,9
Kosmetikk og toalettartikler  512  275 86,2
Elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn m.m 3 657 1 759  107,9
Butikkhandel med innspillinger av musikk og video  400  124  222,6
Møbler 1 923 1 568 22,6
Bøker, papir, aviser og blader med mer  961  411  133,8
Ur, optikk og foto  904  503 79,7
Gull- og sølvvarer  731  206  254,9
Blomster og planter  981  547  179,3
Detaljhandel utenom butikk  922  875  105,4
 

Alle tall i denne sammenheng er inklusiv merverdiavgift. Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken og den månedlige detaljomsetningsindeksen, samt en forutsetning om at handletrenden hittil i år fortsetter ut året. Den månedlige detaljomsetningsindeksen beregnes bare for landet totalt. Omsetningsveksten som vi observerte fra november til desember i fjor er derfor antatt å ha vært den samme i alle fylker.

Møre og Romsdal og Rogaland

Butikkene i Møre og Romsdal og Rogaland er de som øker handelen mest i desember sammenlignet med resten av året. økningen er på henholdsvis 46,8 og 46,5 prosent. Også i Oslo og Troms fylke øker omsetningen med over 46 prosent. Per innbygger vil omsetningen i desember være størst i Oslo med hele 11 493 kroner. I Sør Trøndelag, Akershus og Rogaland vil hver innbygger handle for henholdsvis 10 102, 9 939 og 9 900 kroner i julemåneden.

Tabeller:

Kontakt