Julehandel 2010

Ola og Kari handler for over 9 700 kroner før jul

Publisert:

Hvis handletrenden fortsetter ut året, vil detaljomsetningsbutikkene omsette for vel 47 milliarder kroner i desember. Det vil si at hver av oss i gjennomsnitt handler for 9 715 kroner i julemåneden.

I desember måned i fjor omsatte detaljhandelsbutikkene i Norge for vel 46 milliarder kroner, eller 9 600 kroner per person. Til sammenligning ble det gjennomsnittelig handlet for i underkant av 33 milliarder kroner i de andre elleve månedene i 2009.

Nesten 20 milliarder til mat og drikke

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være i underkant av 20 milliarder kroner. Dette omfatter salg i dagligvarebutikker, storkiosker og spesialforretninger. Vi handler mat og drikke for i gjennomsnitt 4 000 kroner per innbygger i desember måned.

Omsetningen av vin og brennevin alene er på 2,3 milliarder kroner i årets siste måned. Dette er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet i de andre månedene i året.

Merhandel i desember 2010. Prosent

Smykke eller klokke til sin kjære

Butikker med salg av gull- og sølvvarer vil antakelig omsette for rundt 700 millioner kroner i julemåneden. Dette er over tre ganger så mye som gjennomsnittet for årets andre måneder. Klokker er også populært som julegave. Butikker med salg av klokker omsetter for nesten det tredobbelte i desember sett i forhold til de andre månedene i året.

Julen er tid for bøker og spill

Bokhandlene vil trolig omsette for 950 millioner kroner i desember, det er 150 prosent, eller nesten 600 millioner kroner, mer enn de andre månedene i år. Desember er også en god salgsmåned for butikker med spill og leker. Vi antar at omsetningen vil øke fra et snitt på 200 millioner de første elleve månedene, til 650 millioner kroner i desember. Det tilsvarer 225 prosent handelsvekst i adventsmåneden.

I sportsbutikkene vil det trolig bli handlet for 2,2 milliarder kroner i desember måned. Det er rundt 1 milliard, eller over 90 prosent, mer enn gjennomsnittet for perioden fra januar til november.

TV eller musikk til jul?

Butikker som selger elektriske husholdningsapparater, TV, stereo, mobiltelefoner og lignende, omsetter for nesten dobbelt så mye i desember som resten av året. Omsetningen i desember i år vil antagelig være på 2,8 milliarder kroner. Omsetningen til butikkene med salg av musikk og film øker til det tredobbelte i desember. Salget vil antakelig komme opp i 300 millioner kroner denne måneden.

Mange gleder andre med blomster eller andre gode dufter til jul. For butikkhandel med blomster og planter antar vi at desemberhandelen vil utgjøre rundt 950 millioner kroner. I desember måned vil landets parfymerier omsette for rundt 600 millioner kroner. Det er over 70 prosent mer enn månedsgjennomsnittet hittil i år.

Handelen øker mest i vest og i nord

Butikkene i Møre og Romsdal, Nordland og Troms er de som øker handelen mest i desember sammenlignet med resten av året. økningen er på vel 44 prosent i Møre og Romsdal, mens både Nordland og Troms antakelig vil ha en vekst på nesten 43 prosent. Per innbygger vil omsetningen være størst i Oslo, med 10 670 kroner. Også i Sør-Trøndelag, Akershus og Hordaland vil handel per innbygger være på over 10 000 kroner i julemåneden.

Omsetning i desember 2010 for utvalgte næringer. Millioner kroner
 
  Omsetning i desember Gjennomsnittlig omsetning januar-november Merhandel i desember. Prosent
 
Detaljhandel totalt 47 200 33 700 40,1
Nærings- og nytelsesmidler 19 300 15 250 26,6
Klær 4 600 2 950 55,9
Elektriske husholdningsapparater, radio og tv m.m. 2 750 1 400 96,4
Vin og brennevin 2 300 1 200 91,7
Butikkhandel med sportsutstyr 2 200 1 200 83,3
Internett- og postordrehandel 1 000  875 14,3
Blomster og planter  950  600 58,3
Bokhandlere  950  375  153,3
Gullsmedbutikker  700  210  233,3
Spill og leker  650  200  225,0
Tekstiler og utstyrsvarer  650  350 85,7
Kosmetikk og toalettartikler  600  350 71,4
Sko  600  450 33,3
Butikkhandel med musikk og video  300  100  200,0
Fotobutikker  220  110  100,0
Butikkhandel med ur og klokker  140 50  180,0
 

Viktige presiseringer

Alle tall i denne sammenheng er inklusiv merverdiavgift. Omsetning på bensinstasjonene er ikke med i denne oversikten. Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken og den månedlige detaljomsetningsindeksen. Vi forutsetter dessuten at handletrenden for perioden november 2009-oktober 2010 fortsetter ut året. Den månedlige detaljomsetningsindeksen beregnes bare for landet totalt. Omsetningsveksten som vi observerte frem til oktober i år, er derfor antatt å ha vært den samme i alle fylker.


  

Tabeller:

Kontakt