Økt alkoholomsetning i første halvår

Publisert:

Endret:

I første halvår av 2018 har omsetningen i alkoholliter per innbygger økt med 2,48 prosent sammenlignet med første halvdel av 2017.

Total omsetning per innbygger utgjorde 2,89 alkoholliter for årets første seks måneder, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning. Vi har i disse månedene omsatt for nesten 400 000 mer i ren alkoholliter sammenlignet med de samme månedene i fjor. Dette tilsvarer en økning på 3,3 prosent.

Det er konsumet av rusbrus som har økt mest. I årets første halvdel er omsetningen av vareliter rusbrus 18 prosent høyere enn samme måneder i fjor. Bortsett fra brennevin, som har sunket med 2 prosent i samme periode, har de andre varegruppene også økt sammenlignet med fjoråret. Vin har økt med 3,2 prosent vareliter, mens øl har økt med 4,2 prosent vareliter.

Omsetningen av rusbrus er relativt lav sammenlignet med de andre varegruppene. En liten økning i denne varegruppen vil derfor utgjøre en stor prosentvis endring. For 2. kvartal 2018 ble det omsatt 5 582 000 vareliter rusbrus mot 4 531 000 vareliter rusbrus i 2. kvartal 2017 – en endring som utgjør 23,2 prosent. Omsetningen av øl er 13 ganger så høy som omsetningen av rusbrus, med en omsetning i 2. kvartal på 72 610 000 vareliter. Økningen i omsatte vareliter øl utgjør 5,6 prosent og 3 824 000¹ vareliter sammenlignet med fjorårets 2. kvartal.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
2. kvartal 2012 1008 2339 2941 162
2. kvartal 2013 1021 2418 2943 169
2. kvartal 2014 1037 2610 3033 192
2. kvartal 2015 932 2267 2753 166
2. kvartal 2016 993 2480 3153 211
2. kvartal 2017 1011 2495 3118 204
2. kvartal 2018 983 2479 3292 252

¹Rettet 06.09.2018

Kontakt