Økt alkoholomsetning for 4. kvartal

Publisert:

Det er registrert en økning i omsatte alkoholliter for 4. kvartal 2017 på 3,1 prosent sammenlignet med 4. kvartal året før. Dette tilsvarer en økning på 2,4 prosent per innbygger.

Målt i ren alkohol er det registrert en økning i alle alkoholtyper for 4. kvartal 2017 sammenlignet med 4. kvartal 2016. Økningen er størst for rusbrus, med hele 10,8 prosent, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning.

Økningen i omsatte alkoholliter for øl, vin og brennevin er på henholdsvis 4,3 prosent, 2,8 prosent og 0,4 prosent.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
4. kvartal 2011 1542 2638 2758 119
4. kvartal 2012 1487 2630 2612 124
4. kvartal 2013 1465 2667 2700 126
4. kvartal 2014 1434 2662 2679 134
4. kvartal 2015 1430 2740 2787 143
4. kvartal 2016 1400 2704 2787 148
4. kvartal 2017 1406 2779 2908 164

Nedgang for året som helhet

Etter en nedgang i første halvår økte omsatte alkoholliter per innbygger i både 3. og 4. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Til tross for at omsetningen tok seg opp på slutten av året, ble det samlet sett en nedgang i omsatte alkoholliter per innbygger på 0,5 prosent for 2017.

Mens registrert omsetning av brennevin målt i ren alkohol per innbygger tilsvarer samme nivå som året før, har omsetningen av vin og øl begge hatt en nedgang på nær 1 prosent. Det er registrert en økning i rusbrus på 6,3 prosent for året som helhet.

Kontakt