Økning i alkoholomsetningen for 3. kvartal 2019

Publisert:

Endret:

I 3. kvartal 2019 ble det omsatt for 1,51 liter ren alkohol per innbygger. Dette er en økning på 1,3 prosent fra 3. kvartal i 2018.

Det ble omsatt for 6 619 000 liter ren alkohol i 3. kvartal 2019 viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning. Sammenlignet med samme kvartal i fjor ble det solgt 116 000 liter mer i årets 3. kvartal, hvilket utgjør en prosentvis økning på 1,8 prosent. Fordelt etter type drikkevarer ble det omsatt mest av øl og vin på henholdsvis 3 031 000 og 2 307 000 liter ren alkohol. Deretter følger brennevin og rusbrus med henholdsvis 1 049 000 og 231 000 liter ren alkohol omsatt i 3. kvartal 2019.

Rusbrus hadde den største prosentvise økningen i 3. kvartal med en oppgang på 6,9 prosent fra samme kvartal i fjor, fulgt av brennevin som hadde 3,0 prosent økning i omsetning. Omsetningen på øl hadde en svak vekst på 0,9 prosent, mens de tilsvarende tallene for vin var en økning på 1,9 prosent.

1 Rettet 5. desember 2019

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
3. kvartal 2013 1029 2283 3014 175
3. kvartal 2014 1038 2194 2958 185
3. kvartal 2015 1046 2264 2932 192
3. kvartal 2016 1042 2250 2873 190
3. kvartal 2017 1026 2235 3002 204
3. kvartal 2018 1018 2265 3004 216
3. kvartal 2019 1049 2307 3031 231

Alkoholliter per innbygger øker

Det ble omsatt for 1,51 liter ren alkohol per innbygger i 3. kvartal som tilsvarer en prosentvis vekst på 1,3 prosent fra samme tid i fjor. Omsetningen av alkoholliter per innbygger av vin økte med 1,9 prosent, mens øl og rusbrus hadde liten eller ingen endring. Brennevin hadde sterkest prosentvis vekst med 4,3 prosent økt omsetning sammenlignet med samme periode i fjor.

Kontakt