Julehandelen 2013

Nesten 50 milliarder kroner blir brukt på desemberhandel

Publisert:

Hvis handletrenden fortsetter ut året, vil detaljomsetningsbutikkene omsette for 49,5 milliarder kroner i desember. Det vil si at hver av oss i gjennomsnitt handler for 9 800 kroner i julemåneden. De fleste bransjer mer enn fordobler omsetningen denne måneden.

Til sammenligning vil det gjennomsnittelig bli handlet for 37,2 milliarder kroner i de andre elleve månedene i 2013. I desember måned i fjor omsatte detaljhandelsbutikkene i Norge for vel 48 milliarder kroner 1 , altså 9 700 kroner per person.

Vi koser oss med mat og drikke

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være på rundt 20,5 milliarder kroner. Dette omfatter salg i dagligvarebutikker, storkiosker og spesialforretninger. I desember måned handler hver innbygger mat og drikke for vel 4 000 kroner i gjennomsnitt. I tillegg kommer det vi bruker på restauranter før jul.

Omsetningen av vin og brennevin alene er på 2,4 milliarder kroner i årets siste måned. Dette er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet i de andre månedene i året.

Figur 1

Merhandel i desember

Smykke eller klokke til sin kjære?

Butikker med salg av gull- og sølvvarer vil antakelig omsette for rundt 650 millioner kroner i julemåneden. Dette er nesten tre ganger så mye som gjennomsnittet for årets andre måneder. Klokker er også populært som julegave. Butikker med salg av klokker omsetter for 2,5 ganger så mye i desember som i de andre månedene i året.

Spill, leker og bøker under juletreet

For butikker som selger spill og leker, er desember en viktig salgsmåned. Hvis handletrenden hittil i år fortsetter, vil disse butikkene selge nesten 3,5 ganger så mye i desember som gjennomsnittet for resten av året. Det tilsvarer en omsetning på 670 millioner kroner i desember måned. Hos bokhandlerne vil vi handle for rundt 2,5 ganger mer i desember enn resten av året. Omsetningen hos landets bokhandlere vil være på rundt 840 millioner kroner.

Mange ønsker seg smarttelefon

Butikker som selger mobiltelefoner, nettbrett,, husholdningsmaskiner og andre elektriske artikler, omsetter for nesten dobbelt så mye i desember som resten av året. Vi antar at omsetningen for disse butikkene vil være på 2,8 milliarder kroner i desember. Sportsutstyr er også populært som gaver: Sportsbutikkene omsatte i fjor for halvannen gang så mye i desember som en gjennomsnittsmåned . Hvis utviklingen hittil i år fortsetter, vil sportsomsetningen bli omtrent 2,2 milliarder i julemåneden.

Fornyer garderoben til jul

Mer enn 10 prosent av pengene vi bruker på detaljhandel i desember, går til klær og sko. Det vil si at vi bruker over 5 milliarder kroner på slike produkter. Dette er 50 prosent mer enn vi handler klær og sko for i gjennomsnitt resten av året.

Handelen øker mest i Møre og Romsdal

Butikkene i Møre og Romsdal og Buskerud er de som øker handelen mest i desember sammenlignet med resten av året. Økningen er på vel 37 prosent i begge fylkene, mens både Akershus og Troms antakelig vil ha en vekst på vel 35 prosent. Per innbygger vil omsetningen være størst i Oslo med 10 680 kroner. Også i Sør-Trøndelag og Akershus vil handel per innbygger være på over 10 000 kroner i julemåneden. Østfold har klart lavest omsetning per innbygger med 8 240 kroner. Hedmark, Sogn- og Fjordane og Aust-Agder har alle en omsetning på under 9 000 kroner per innbygger i årets tolvte måned.

Hva tallene omfatter

Alle tall i denne artikkelen er inklusiv merverdiavgift. Tallene omfatter ikke kjøp av tjenester og netthandel i utlandet. Julegaver kjøpt fra frivillige organisasjoner inngår heller ikke.

Hvordan tallene er beregnet

Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken og den månedlige detaljomsetningsindeksen. Vi forutsetter dessuten at handletrenden for de første åtte månedene i år fortsetter ut året. Omsetningsveksten som vi observerte for hele landet de åtte første månedene, er benyttet i alle fylker.

1Tallet ble rettet 19. desember 2013 kl 10.39.

Kontakt