Nedgang i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,4 prosent fra desember i fjor til januar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,0 prosent fra november til desember.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har vist en forholdsvis jevn stigning siden høsten 2016.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2011 92.5 92.9
Feb. 2011 92.9 92.8
Mar. 2011 91.9 92.8
Apr. 2011 93.1 92.7
Mai 2011 93 92.9
Juni 2011 92.8 93.1
Juli 2011 93.1 93.5
Aug. 2011 94.7 93.9
Sep. 2011 94.2 94.3
Okt. 2011 94.9 94.6
Nov. 2011 94.5 94.9
Des. 2011 94.5 95.2
Jan. 2012 95.6 95.4
Feb. 2012 95.6 95.6
Mar. 2012 96.3 95.9
Apr. 2012 95.4 96.1
Mai 2012 97.6 96.3
Juni 2012 95.8 96.4
Juli 2012 96.3 96.5
Aug. 2012 96.3 96.5
Sep. 2012 96.8 96.5
Okt. 2012 96.2 96.6
Nov. 2012 96.5 96.8
Des. 2012 96.9 97.1
Jan. 2013 98.6 97.4
Feb. 2013 98.1 97.7
Mar. 2013 97.9 97.9
Apr. 2013 96.6 97.9
Mai 2013 99.3 98
Juni 2013 98.3 98
Juli 2013 97.7 98
Aug. 2013 97.9 98
Sep. 2013 98.4 98
Okt. 2013 97.5 98
Nov. 2013 97.7 98
Des. 2013 98.1 98.2
Jan. 2014 98.2 98.4
Feb. 2014 98.8 98.7
Mar. 2014 99.2 99.1
Apr. 2014 100.1 99.3
Mai 2014 99.1 99.5
Juni 2014 100.3 99.6
Juli 2014 98.4 99.7
Aug. 2014 99.3 99.6
Sep. 2014 99.7 99.6
Okt. 2014 99.5 99.6
Nov. 2014 99.3 99.7
Des. 2014 100.3 99.9
Jan. 2015 99.4 100.1
Feb. 2015 100.1 100.2
Mar. 2015 100.5 100.3
Apr. 2015 102.7 100.2
Mai 2015 98.3 100.1
Juni 2015 99.4 99.9
Juli 2015 100.1 99.8
Aug. 2015 100.4 99.8
Sep. 2015 99.5 99.9
Okt. 2015 100.2 100
Nov. 2015 99.8 100
Des. 2015 99.5 99.8
Jan. 2016 100.1 99.6
Feb. 2016 99.2 99.4
Mar. 2016 98.3 99.2
Apr. 2016 98.6 99
Mai 2016 99.7 99
Juni 2016 99.3 99
Juli 2016 98.8 99.1
Aug. 2016 99.3 99.3
Sep. 2016 99.3 99.4
Okt. 2016 100.3 99.6
Nov. 2016 99.8 99.7
Des. 2016 97.7 99.9
Jan. 2017 99.5 100.2
Feb. 2017 100.4 100.5
Mar. 2017 100.6 100.8
Apr. 2017 100.9 101.2
Mai 2017 102.4 101.4
Juni 2017 101.8 101.5
Juli 2017 102.3 101.4
Aug. 2017 101.7 101.4
Sep. 2017 100.9 101.4
Okt. 2017 100.6 101.5
Nov. 2017 102.9 101.6
Des. 2017 101.8 101.8
Jan. 2018 101.4 101.9

Flere bransjer hadde nedgang i omsetningsvolumet fra desember 2017 til januar 2018. Salget i dagligvare- og sportsbutikker bidro spesielt til denne nedgangen.

Netthandel og butikker med salg av elektronikk hadde derimot en økning i omsetningsvolumet fra desember i fjor til januar i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 3,4 prosent i perioden november 2017 - januar 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Nytt basisår

Etter krav fra Eurostat er indeksen omregnet slik at nytt basisår er 2015=100.

Kontakt