Mindre alkohol omsatt i 4. kvartal 2018

Publisert:

Fra 4. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 gikk alkoholomsetningen ned 1,8 prosent, målt i alkoholliter. Tross nedgangen ble det på årsbasis solgt mer alkohol i 2018 enn året før. Taxfreesalg og grensehandel er ikke regnet med.

I 4. kvartal 2018 ble det omsatt 7 127 000 alkoholliter, sammenlignet med 7 257 000 i samme tidsrom i 2017, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning. I denne perioden er det kun rusbrus som har hatt en økt omsetning. Rusbrussalget økte med rundt 4 000 alkoholliter, som gir en økning på 2,6 prosent. Brennevin hadde den kraftigste prosentvise reduksjonen på -2,9 prosent alkoholliter i denne perioden. Dette tilsvarer en reduksjon på 40 000 alkoholliter. Ølsalget gikk mest ned, med en nedgang på 62 000 alkoholliter, eller 2,1 prosent.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
4. kvartal 2012 1487 2630 2612 124
4. kvartal 2013 1465 2667 2700 126
4. kvartal 2014 1434 2662 2679 134
4. kvartal 2015 1430 2740 2787 143
4. kvartal 2016 1400 2704 2787 148
4. kvartal 2017 1406 2779 2908 164
4. kvartal 2018 1366 2746 2846 169

Økt omsetning for året 2018

Selv om det i 4. kvartal var en liten reduksjon i salg i forhold til i fjor, var alkoholomsetningen i 2018 større enn i 2017. I 2017 var omsetningen på 25 902 000 alkoholliter, mens i 2018 var omsetningen på 26 207 000 alkoholliter. Dette innebærer en økning på 1,17 prosent. Vinsalget har økt med 139 000 alkoholliter, ølsalget med 172 000 alkoholliter og rusbrussalget har steget med 78 000 alkoholliter. Brennevin er den eneste kategorien som har hatt en nedgang i omsetning i denne perioden, ned 87 000 alkoholliter. Veksten i rusbrussalget for 2018 tilsvarer en økning på hele 10,87 prosent i forhold til 2017, hvilket gjør rusbrus til den kategorien med størst relativ økning i omsetning.

Kontakt