Klar oppgang i varekonsumet

Publisert:

 Husholdningenes varekonsum økte 1,1 prosent fra januar til februar 2017 etter en oppgang også måneden før, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i de fleste konsumgrupper utenom kjøp og drift av biler.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
Feb. 118.39 104.25
Mars 117.36 120.36
April 115.03 104.97
Mai 115.56 112.51
Juni 116.13 121.06
Juli 116.70 119.68
Aug. 117.07 115.96
Sept. 116.60 113.52
Okt. 119.33 117.24
Nov. 121.46 123.47
Des. 119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
Feb. 119.14 105.03
Mars 117.39 114.28
April 119.34 114.28
Mai 118.67 119.56
Juni 118.44 121.34
Juli 117.61 117.55
Aug. 119.87 121.85
Sep. 119.68 116.63
Okt. 120.83 118.72
Nov. 121.40 123.40
Des. 120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.20
Feb. 121.03 109.96
Mars 120.18 120.12
April 123.42 112.38
Mai 123.76 123.70
Juni 121.61 127.50
Juli 123.92 121.88
Aug. 122.79 125.67
Sep. 125.27 118.20
Okt. 124.30 124.24
Nov 124.04 126.95
Des 124.41 149.47
Jan. 2013 126.55 119.95
Feb. 126.60 110.57
Mars 126.01 120.21
April 124.27 119.33
Mai 125.94 125.45
Juni 125.47 128.02
Juli 123.83 124.78
Aug. 124.48 126.45
Sep. 125.71 117.21
Okt. 124.95 124.39
Nov. 124.41 126.63
Des. 124.56 150.43
Jan. 2014 125.43 118.91
Feb. 125.38 109.36
Mars 126.33 120.47
April 125.73 119.63
Mai 125.33 127.04
Juni 126.93 128.56
Juli 125.14 126.26
Aug 126.73 125.61
Sep. 126.15 120.55
Okt. 126.38 126.16
Nov. 126.79 125.46
Des. 128.13 158.44
Jan. 2015 126.08 118.84
Feb. 126.44 110.77
Mars 127.43 128.13
April 129.48 117.57
Mai 126.16 124.89
Juni 128.34 135.39
Juli 128.35 129.48
Aug. 128.24 125.73
Sep. 126.52 120.67
Okt. 127.50 126.51
Nov. 128.06 126.89
Des. 126.78 156.14
Jan. 2016 128.61 117.98
Feb. 127.12 115.40
Mars 126.59 121.90
April 126.46 123.58
Mai 127.63 126.30
Juni 127.09 134.48
Juli 126.16 122.95
Aug. 126.78 128.26
Sep. 126.27 121.01
Okt. 127.06 121.89
Nov. 128.45 131.64
Des. 126.01 154.57
Jan. 2017 126.72 118.94
Februar 128.14 112.72

Konsumet av mat- og drikkevarer økte 1,8 prosent fra januar til februar og bidro til å trekke opp varekonsumet 0,6 prosentpoeng, mens konsumet av andre varer, deriblant klær og IT-utstyr, økte 1,8 prosent og trakk opp varekonsumet 0,7 prosentpoeng. Elektrisitets- og brenselforbruket økte 2,5 prosent i samme periode.

Kjøp og drift av biler falt 1,9 prosent fra januar til februar og dempet oppgangen i varekonsumet.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,3 prosent lavere i februar 2017 enn i samme måned året før.

I februar 2017 bestod varekonsumet av 34 prosent mat og drikkevarer, 12 prosent elektrisitet og brensel, 18 prosent kjøp og drift av biler og 36 prosent andre varer.