Notater 2012/45

Modell og estimering

Kalendereffekter

Det er mange tidsserier i SSB som er et aggregat av daglige verdier. Effektene som skyldes ulikt antall mandager, tirsdager, ..., søndager fra måned til måned gjør at det blir vanskelig å sammenligne aktiviteten i tidsserien i to tidspunkter. I dette notatet beskriver vi i detalj egenskaper ved kalenderen og gir en forklaring av ukedagseffekter. Vi presenterer flere alternativer for estimering av effektene. Figurer er også brukt for å illustrere analysen.

Om publikasjonen

Tittel

Kalendereffekter. Modell og estimering

Ansvarlig

Dinh Quang Pham

Serie og -nummer

Notater 2012/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8434-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8433-5

Antall sider

25

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt