Julehandel 2012

Handler for over 10.000 kroner før jul

Publisert:

I desember vil detaljhandelsbutikkene i Norge samlet sett antakelig omsette for rundt 10 200 kroner per innbygger. I hele ti av landets fylker vil hver enkelt innbygger i gjennomsnitt handle for over 10 000 kroner i løpet av julemåneden.

Oslo ligger på topp, her vil butikkene trolig omsette for 11 200 kroner per innbygger i desember. På de neste plassene på handletoppen kommer Sør-Trøndelag og Akershus med en omsetning per innbygger på rundt 10 700 kroner. Hedmark og Østfold er også i år de to fylkene som vil omsette minst per innbygger. Vi antar at omsetningen her vil være under 9 000 kroner.

Nesten 51 milliarder i desember

I årets julemåned vil detaljhandelsbutikkene i Norge trolig omsette for nesten 51 milliarder kroner. I desember måned i fjor var tilsvarende tall noe lavere, 48,9 milliarder kroner totalt.

Mat og drikke for 4 100 kroner hver

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være på rundt 20,5 milliarder kroner. Dette omfatter salg både i dagligvarebutikker og spesialforretninger. Vi handler dermed mat og drikke for 4 100 kroner per innbygger. Det betyr at 40 prosent av pengene vi handler for i desember, går til mat og drikke.

Omsetningen av vin og brennevin alene er på 2,4 milliarder kroner i årets siste måned. Dette er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet for de andre månedene i året.

 

Merhandel i desember 2012. Prosent

 

Julen er tid for å leke og lese

Bokhandlene vil trolig omsette for 920 millioner kroner i desember, det er to og en halv gang mer enn i de andre månedene i år. Desember er også en god salgsmåned for butikker med spill og leker. Vi antar at omsetningen vil øke fra et snitt på 220 millioner de første elleve månedene, til 650 millioner kroner i desember. Det tilsvarer 240 prosent handelsvekst i adventsmåneden.

I sportsbutikkene vil det trolig bli handlet for 2 milliarder kroner i desember måned. Det er nesten 70 prosent mer enn månedsgjennomsnittet for perioden fra januar til november.

Smykke eller klokke til sin kjære

Butikker med salg av gull- og sølvvarer vil antakelig omsette for over 700 millioner kroner i julemåneden. Dette er over tre ganger så mye som gjennomsnittet for årets øvrige måneder. Klokker er også populært som julegave. Butikker med salg av klokker omsetter for nesten det tredobbelte i desember sett i forhold til de andre månedene i året.

Klær og sko utgjør vel 10 prosent av detaljhandelen i desember. Det vil si at vi bruker over 5,5 milliarder kroner på disse varegruppene. Vi pynter ikke bare oss selv, men også våre hjem og kjøper blomster, tekstiler og utstyrsvarer for over 1,6 milliarder kroner. Det er nesten dobbelt så mye som ellers i året.

Jul i november

Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter internettsalg og postordre, har høyest omsetning i november. Omsetningen i november i fjor var på 1,3 milliarder kroner, mens den i år ser ut til å bli 1,5 milliarder kroner. I månedene september og oktober er omsetningen på nesten samme nivå som desember for denne næringen. Dette kan tyde på at de som handler til jul via Internett, begynner sine innkjøp tidligere enn de som oppsøker tradisjonelle forretninger.

 

Viktige presiseringer

Alle tall i denne sammenheng er inklusiv merverdiavgift. Omsetning på bensinstasjonene er ikke med i denne oversikten. Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken og den månedlige detaljomsetningsindeksen. Vi forutsetter dessuten at handletrenden for perioden november 2011 - oktober 2012 fortsetter ut året. Den månedlige detaljomsetningsindeksen beregnes bare for landet totalt. Omsetningsveksten som vi observerte frem til oktober i år, er derfor antatt å ha vært den samme i alle fylker.

 

Omsetning i desember 2012 for utvalgte næringer. Millioner kroner
 
  Omsetning
i desember
Gjennomsnittlig omsetning
januar-november
Merhandel i desember.
Prosent
 
Detaljhandel totalt 50 800 36 400 39,6
Nærings- og nytelsesmidler 20 400 16 400 24,4
Klær 4 900 3 100 58,1
Vin og brennevin 2 420 1 290 87,6
Butikkhandel med sportsutstyr 2 000 1 200 66,7
Elektriske husholdningsapparater, radio og tv m.m. 2 650 1 300  103,8
Internett- og postordrehandel 1 250 1 030 21,4
Blomster og planter 1 000  630 58,7
Bokhandlere  920  360  155,6
Spill og leker  750  220  240,9
Gullsmedbutikker  710  220  222,7
Tekstiler og utstyrsvarer  620  340 82,4
Kosmetikk og toalettartikler  650  380 71,1
Sko  650  480 35,4
Butikkhandel med musikk og video  190 70  171,4
Fotobutikker  240  110  118,2
Butikkhandel med ur og klokker  170 60  183,3
 

 

Tabeller:

Kontakt