Julehandel 2011

Handelen lavest i Østfold og Hedmark

Publisert:

Østfold og Hedmark er de to fylkene hvor desemberhandelen er lavest per innbygger. Hvis handletrenden fortsetter ut året, vil detaljhandelsbutikkene i disse to fylkene omsette for 8 600 kroner per person. Oslo er en klar ener. Her vil butikkene omsette for 11 050 kroner per innbygger i desember.

På de neste plassene på handletoppen kommer butikkene i Akershus, Sør-Trøndelag, Troms, Rogaland og Hordaland som alle omsetter for over 10 000 kroner per innbygger i desember.

Mat og drikke for 4 000 kroner hver

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være i underkant av 20 milliarder kroner, og utgjør 40 prosent av all detaljhandel denne måneden. Dette omfatter salg både i dagligvarebutikker og spesialforretninger. Vi handler mat og drikke for nesten 4 000 kroner per innbygger i Norge i julemåneden.

Omsetningen av vin og brennevin alene er på 2,3 milliarder kroner i årets siste måned. Dette er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet i de andre månedene i året.

Mye spill, leker og bøker under treet

For butikker som selger spill og leker, var det veldig positive omsetningstall i desember i fjor. Hvis handletrenden hittil i år fortsetter, vil disse butikkene selge nesten 3,5 ganger så mye i desember som gjennomsnittet for resten av året. Det tilsvarer en omsetning på 750 millioner kroner i desember måned. Hos bokhandleren vil vi handle for 2,5 ganger mer i desember enn resten av året. Omsetningen hos landets bokhandlere vil være på rundt 900 millioner kroner.

Merhandel i desember 2011. Prosent

Flere bransjer med betydelig merhandel

Desemberhandelen betyr mye for enkelte bransjer. For butikker med salg av musikk, video, fotoutstyr, klokker og smykker vil omsetningen i desember være mellom to og tre ganger så høy som ellers i året.

Vi handler også mye gode kremer og dufter, noe som gjør at landets parfymerier omsetter for 600 millioner kroner, eller over 70 prosent mer, i desember.

10 prosent på klær og sko

Vel 10 prosent av forbruk i desember går til klær og sko. Det vil si at vi bruker over 5 milliarder kroner på disse varegruppene. Vi pynter ikke bare oss selv, men også våre hjem. Vi kjøper blomster, tekstiler og utstyrsvarer for over 1,5 milliarder kroner, nesten dobbelt så mye som resten av året. I sportsbutikkene handler vi for rundt 2,3 milliarder kroner, dette utgjør omkring 5 prosent av total desemberhandel.

Nett-jul i november

Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter internettsalg og postordre, omsetter mest i november. Omsetningen i november i fjor var på 1,2 milliarder kroner, mens den i år ser ut til å bli 1,3 milliarder kroner. I månedene september og oktober er omsetningen på samme nivå som desember for denne næringen. Dette kan tyde på at de som handler til jul via Internett, begynner sine innkjøp tidligere på høsten.

48,6 milliarder i desember

I årets julemåned omsetter detaljhandelsbutikkene i Norge trolig for 48,6 milliarder kroner. Fordelt per innbygger vil det si at vi handler for rundt 9 900 kroner per person denne måneden. I desember måned i fjor var tilsvarende tall noe lavere, 47,3 milliarder totalt og 9 730 kroner per person.

Mindre av julehandelen gjøres i desember

I desember i år antar vi at detaljhandelsbutikkene i Norge vil omsette for vel 39 prosent mer enn gjennomsnittet for januar til november. I 2001 utgjorde denne merhandelen så mye som 45 prosent. Dette betyr at vi handler mer gjennom hele året nå enn for ti år siden.


Viktige presiseringer

Alle tall i denne sammenheng er inklusiv merverdiavgift. Omsetning på bensinstasjonene er ikke med i denne oversikten. Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken og den månedlige detaljomsetningsindeksen. Vi forutsetter dessuten at handletrenden for perioden november 2010-oktober 2011 fortsetter ut året. Den månedlige detaljomsetningsindeksen beregnes bare for landet totalt. Omsetningsveksten som vi observerte frem til oktober i år, er derfor antatt å ha vært den samme i alle fylker.

Omsetning i desember 2011 for utvalgte næringer. Millioner kroner
 
  Omsetning i desember Gjennomsnittlig omsetning
januar-november
Merhandel i desember.
Prosent
 
Detaljhandel totalt 48 600 34 850 39,5
Nærings- og nytelsesmidler 19 650 15 700 25,2
Klær 4 700 3 030 55,1
Vin og brennevin 2 320 1 240 87,1
Butikkhandel med sportsutstyr 2 300 1 220 88,5
Elektriske husholdningsapparater, radio og tv m.m. 2 230 1 370 62,8
Internett- og postordrehandel 1 100  990 11,1
Blomster og planter  960  620 54,8
Bokhandlere  900  360  150,0
Spill og leker  750  220  240,9
Gullsmedbutikker  700  210  233,3
Tekstiler og utstyrsvarer  650  360 80,6
Kosmetikk og toalettartikler  600  350 71,4
Sko  600  460 30,4
Butikkhandel med musikk og video  290  100  190,0
Fotobutikker  260  120  116,7
Butikkhandel med ur og klokker  140 50  180,0
 

Mer informasjon :
Solveig Nygårdseter , tlf. 62 88 51 74, eller Trude Bothner , telefon 62 88 53 18.

Tabeller:

Kontakt