Notater 2013/01

Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning

Handelen blir redusert i påsken og øker i mange dager før, dvs at handelsmønsteret forskyves. Siden påsken ikke faller på samme dato hvert år, endres handelsmønsteret i mars og april fra år til år.

Handelen blir redusert i påsken og øker i mange dager før, dvs at handelsmønsteret forskyves. Siden påsken ikke faller på samme dato hvert år, endres handelsmønsteret i mars og april fra år til år. Dette medfører at sesongvariasjoner i mars og april blir ustabile. Uten å korrigere de ujusterte tallene for denne påskeeffekten, før sesongjustering, vil effekten av påske fremdeles finnes i de sesongjusterte tallene. Dette medfører at vi ikke får et riktig bilde av aktiviteten i handelen i mars og april i de sesongjusterte tallene.

Om publikasjonen

Tittel

Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning

Ansvarlig

Dinh Quang Pham

Serie og -nummer

Notater 2013/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8568-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8567-7

Antall sider

19

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt