Julehandel 2008

Desemberhandel for 43,7 milliarder

Publisert:

Endret:

Hvis handletrenden blir den samme i desember som den har vært de tre siste månedene i år, vil detaljhandelsbutikkene i Norge omsette for 43,7 milliarder kroner i desember. Fordelt per innbygger vil det si at vi handler for 9 214 kroner per person i julemåneden.

Veksten de tre siste månedene (august-oktober) er på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De ti første månedene i år var veksten på 4,6 prosent.

I desember måned i fjor omsatte detaljhandelsbutikkene i Norge for 42,4 milliarder kroner, eller 9 183 kroner per person. Til sammenligning ble det solgt for gjennomsnittlig 32,5 milliarder kroner de andre elleve månedene i året.

Mat og drikke

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være på rundt 17,5 milliarder kroner. Dette omfatter butikkhandel med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger. Vin og brennevin alene vil alene stå for nesten 2,1 milliarder kroner. Vi handler mat og drikke for i gjennomsnitt 3 670 kroner per innbygger i Norge i desember måned.

Merhandel i desember

Duft med din glede

I desember måned vil landets parfymerier omsette for rundt 550 millioner kroner. Det er over 70 prosent mer enn de vil omsette for i gjennomsnitt de andre månedene i år.

Mange vil også glede andre med en blomst til jul. Butikkhandel med blomster og planter øker omsetningen til over det dobbelte i forhold til de andre månedene i år. Omsetningen vil antakelig bli på rundt 1,2 milliard kroner i desember.

Gull og sølv under juletreet i år også?

Butikker med salg av gull- og sølvvarer vil antakelig omsette for rundt 710 millioner kroner i julemåneden. Dette er over tre ganger så mye som gjennomsnitt for årets andre måneder. Butikkhandel med ur, foto og optikk vil i desember omsette for omlag 560 millioner kroner. Det er nesten 50 prosent mer enn de øvrige månedene i år.

Bok eller spill til jul

Butikker med salg av bøker, blader, spill med mer, øker omsetningen med over 110 prosent i desember sammenlignet med resten av året. Omsetningen for disse butikkene vil bli om lag 980 millioner kroner. I tillegg kommer handel på Internett.

Butikker med salg av radio, fjernsyn, dvd-spillere og tilbehør omsetter for nesten dobbelt så mye i desember som resten av året. Omsetningen i desember i år vil antagelig være på 3,3 milliarder kroner.

Tidlig julehandel på nettet

Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre- og internettsalg, omsetter mest i november. Omsetningen i november i fjor var på 1,1 milliarder kroner, mens det i år ser ut til å bli 4 prosent mer. I månedene august, september og oktober var også omsetningen større enn desember for denne næringen. Omsetningen for detaljhandel utenom butikk vil antagelig bli på henholdsvis 980 millioner kroner i august og september og 940 og 880 millioner kroner i henholdsvis oktober og desember. Dette kan tyde på at de som handler til jul via postordre og internett gjør sine innkjøp tidligere på høsten.

Omsetning i desember 2008 for utvalgte næringer. Millioner kroner. Rettet 11.12.08 kl. 11.15
 
  Omsetning
i desember
Gjennomsnittlig
omsetning januar
-november
Merhandel i desember.
Prosent
 
Detaljhandel totalt 43 647 32 606 33,9
Nærings- og nytelsesmidler 17 385 14 237 22,1
Vin og brennevin 2 111 1 125 87,6
Baker- og konditorvarer  178  151 17,9
Bredt vareutvalg ellers, blant annet sport 1 2 896 1 579 83,4
Tekstiler og utstyrsvarer  625  356 75,6
Klær 4 202 2 761 52,2
Sko  551  443 24,4
Kosmetikk og toalettartikler  544  319 70,5
Elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn m.m. 3 263 1 760 85,4
Butikkhandel med innspillinger av musikk og video  342  118  189,8
Møbler 1 762 1 551 13,6
Bøker, papir, aviser og blader m.m.  976  470  107,7
Ur, optikk og foto  761  517 47,2
Gull- og sølvvarer  711  216  229,2
Blomster og planter 1 153  552  108,9
Detaljhandel utenom butikk  882  889 -0,8
 

Alle tall i denne sammenheng er inklusiv merverdiavgift. Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken og den månedlige detaljomsetningsindeksen, samt en forutsetning om at handletrenden fra august til oktober i år fortsetter ut året. Den månedlige detaljomsetningsindeksen beregnes bare for landet totalt. Omsetningsveksten som vi observerte i perioden august til oktober er derfor antatt å ha vært den samme i alle fylker.

1 Rettet 11.12.08

Nordland og Troms

Butikkene i Nordland og Troms er de som øker handelen mest i desember sammenlignet med resten av året. Økningen er på henholdsvis 38,0 og 37,8 prosent. Også i Møre og Romsdal og Rogaland øker omsetningen med over 37 prosent. Per innbygger vil omsetningen i desember være størst i Oslo med 10 374 kroner. I Sør-Trøndelag, Rogaland og Akershus vil hver innbygger handle for henholdsvis 9 635, 9 557 og 9 525 kroner i julemåneden.Tabeller:

Kontakt