Rapporter 1999/37

Avanseundersøkelse for detaljhandel

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Avanseundersøkelse for detaljhandel

Ansvarlig

Trygve Martinsen

Serie og -nummer

Rapporter 1999/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4751-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

55

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt