Alkoholomsetningen økte sterkt i 3. kvartal

Publisert:

Det ble omsatt 8 561 000 liter ren alkohol i 3. kvartal 2020. Dette er en økning på 29,3 prosent fra samme kvartal i 2019.

Nye tall fra statistikken Alkoholomsetning viser at det i Norge ble omsatt 8 561 000 liter ren alkohol i 3. kvartal 2020. Målt i vareliter, som er liter alkoholholdig drikke, ble det omsatt 113 887 000 liter. Dette utgjør en økning på 22,1 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019.

Størst økning i omsetning av vin, rusbrus og brennevin

Målt etter type drikkevare hadde øl og vin størst omsetning med henholdsvis 3 435 000 og 3 380 000 liter ren alkohol omsatt i 3. kvartal 2020.

Størst økning hadde vin med 46,5 prosent, deretter fulgt av brennevin og rusbrus med en økning på henholdsvis 36,0 og 38,1 prosent. Øl hadde en økning i omsetning på 13,3 prosent.

Stor endring i alkoholomsetningen per innbygger

Totalt ble det omsatt 1,93 liter ren alkohol per innbygger i 3. kvartal 2020. Dette utgjør en økning på 27,8 prosent fra samme kvartal 2019, da det ble omsatt 1,51 liter ren alkohol per innbygger. Målt etter type drikkevare ble det i 3. kvartal omsatt øl og vin for henholdsvis 0,77 og 0,76 liter ren alkohol per innbygger. Tilsvarende tall for brennevin og rusbrus var 0,32 og 0,07 liter.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
3. kvartal 2014 1038 2194 2958 185
3. kvartal 2015 1046 2264 2932 192
3. kvartal 2016 1042 2250 2873 190
3. kvartal 2017 1026 2235 3002 204
3. kvartal 2018 1018 2265 3004 216
3. kvartal 2019 1049 2307 3031 231
3. kvartal 2020 1427 3380 3435 319

Kontakt