Alkoholomsetningen økte i 4. kvartal 2019

Publisert:

Det ble omsatt 7 313 000 liter ren alkohol i fjerde kvartal 2019. Dette utgjør en økning på 2,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Totalt ble det omsatt 1,66 liter ren alkohol per innbygger.

Nye tall fra statistikken  Alkoholomsetning viser at det i Norge ble omsatt 7 313 000 liter ren alkohol i fjerde kvartal 2019, i vareliter ble det omsatt totalt 93 378 000 liter. Fordelt etter type drikkevare er det øl og vin som har størst omsetning når det gjelder liter ren alkohol med henholdsvis 2 871 000 og 2 847 000 liter. Rusbrus hadde en omsetning på 182 000 liter ren alkohol mens tilsvarende tall brennevin var på 1 414 000 liter.

Drikkevaren med den største økningen sammenlignet med samme kvartal i fjor var rusbrus med en vekst på 7,9 prosent. Lavest vekst sammenlignet med 4. kvartal 2018 hadde øl med 0,9 prosent økning. Tilsvarende tall for vin og brennevin var på 3,7 og 3,5 prosent økning. 

Alkoholliter per innbygger øker svakt

Målt per innbygger ble det omsatt 1,66 liter ren alkohol som er en økning på 1,76 prosent fra 4. kvartal året før. Målt etter type drikkevare omsatte vi mest øl og vin, begge på 0,65 liter ren alkohol per innbygger. Deretter fulgte brennevin med en omsetning på 0,32 liter og rusbrus på 0,04 liter.

Liten endring i alkoholomsetning per innbygger i 2019

For året 2019 som helhet ble det omsatt 26 538 000 liter ren alkohol mot 26 207 000 liter året før, som utgjør en økning på 1,26 prosent. Når man ser på type drikkevare hadde øl mest omsetning med 11 548 000 liter ren alkohol omsatt, deretter følger vin og brennevin med henholdsvis 9 788 000 og 4 379 000 liter ren alkohol omsatt. Tilsvarende tall for rusbrus var822 000 liter.

For liter ren alkohol per innbygger var omsetningen på 6,05 liter som var en liten endring fra 2018 med en økning på 0,42 prosent. Målt i vareliter per innbygger ble det omsatt 82,46 liter som er en nedgang på 0,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
4. kvartal 2013 1465 2667 2700 126
4. kvartal 2014 1434 2662 2679 134
4. kvartal 2015 1430 2740 2787 143
4. kvartal 2016 1400 2704 2787 148
4. kvartal 2017 1406 2779 2908 164
4. kvartal 2018 1366 2746 2846 169
4. kvartal 2019 1414 2847 2871 182

Kontakt