Alkoholomsetningen økte i 1. kvartal

Publisert:

Endret:

I 1. kvartal 2018 ble det omsatt 4,1 prosent mer alkohol enn i samme kvartal året før. Dette tilsvarer en økning på 222 000 liter ren alkohol.

I 1. kvartal 2018 ble det solgt om lag 76,4 millioner liter øl, rusbrus, vin og brennevin, viser alkoholomsetningsstatistikken. Det er 2,9 millioner flere vareliter enn i tilsvarende kvartal i fjor. Denne statistikken gjelder ikke grensehandel eller taxfreesalg.1

Vi skiller mellom benevnelsen alkoholliter og vareliter. Alkoholliter er liter ren alkohol, mens vareliter dekker enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 prosent.

Vin, øl og rusbrus har alle hatt en oppgang i omsatte alkoholliter på henholdsvis 8,2, 2,4 og 10,3 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Omsetningen av brennevin har på sin side gått ned med 1,1 prosent. Samlet sett har omsetningen i vareliter økt med 15 prosent siden 1. kvartal 2003.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
1. kv. 2012 1006 2116 2470 108
1. kv. 2013 973 2132 2390 117
1. kv. 2014 856 1933 2241 110
1. kv. 2015 944 2147 2426 135
1. kv. 2016 901 2035 2523 149
1. kv. 2017 890 1928 2386 146
1. kv. 2018 880 2087 2444 161

Alkohol tilsvarende 1 liter øl i uken per innbygger

Omsetning regnet i alkoholliter per innbygger i aldersgruppen 15 år og eldre har økt med 3,2 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2017.

Omsetningen i vareliter var i 1. kvartal 2018 0,52 liter brennevin, 3,87 liter vin, 12,33 liter øl og 0,82 liter rusbrus per innbygger. Regner vi om solgte vareliter øl, er det blitt omsatt i underkant av en liter øl per innbygger ukentlig det første kvartalet.

1 Avsnittet ble rettet 11. juni 2018.

Kontakt