Alkoholomsetning ned 1,6 prosent hittil i år

Publisert:

For de første tre kvartalene av 2017 er det registrert en nedgang i alkoholomsetning per person på noe over 1,6 prosent sammenlignet med de tre første kvartalene av 2016.

Det har gått ned for både brennevin, vin, øl og rusbrus sammenlignet med samme periode i fjor, viser nye tall i Alkoholomsetning. Registrert omsetning av vin har den største nedgangen, på om lag 2,6 prosent målt i vareliter per person. Nedgangen for øl og brennevin i vareliter per person er på henholdsvis 1,6 prosent og 1,3 prosent. For rusbrus er nedgangen om lag 0,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
3. kvartal 2011 1117 2221 2996 154
3. kvartal 2012 1013 2204 2839 166
3. kvartal 2013 1029 2283 3014 175
3. kvartal 2014 1038 2194 2958 185
3. kvartal 2015 1046 2264 2932 192
3. kvartal 2016 1042 2250 2873 190
3. kvartal 2017 1026 2235 3002 204

1,5 liter ren alkohol per person 15 år og eldre

Den registrerte omsetningen av alkoholholdige drikkevarer i tredje kvartal 2017 var på 1,5 alkoholliter per person i aldersgruppen 15 år og eldre.

Sammenligner vi utviklingen i registrert alkoholomsetning per person i tredje kvartal i år med tredje kvartal i fjor, finner vi nedgang i vin og brennevin. Det er imidlertid registrert økt omsetning av øl og rusbrus når vi ser på tredje kvartal isolert sett. Denne utviklingen gjelder både målt i vareliter og i alkoholliter. Totalt er det registrert en økning i alkoholliter per person i tredje kvartal på 1,4 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Kontakt