Valgdeltakelse2019

Innhold

Arkiv for Valgdeltakelse - hvert 4. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. november 2019 2019 2019
7. desember 2017 11. september 2017 11. september 2017
7. desember 2015 2015 Flere kvinner enn menn til valgurnene

For tidligere publiseringer se også: Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere.