Folkeavstemningen om EU (opphørt)1994

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Folkeavstemningen om EU (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. januar 1999 1994 Resultat av folkeavstemningen om EU