Notater 2018/27

Dokumentasjonsrapport

Velgerundersøkelsen 2017

Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2017 ble gjennomført høsten 2017.

Formålet med undersøkelsen var å beskrive innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sin deltakelse ved valg. Undersøkelsen gir kunnskap om målgruppens rolle i det norske demokrati med fokus på ulike former for deltakelse. Undersøkelsen finansieres gjennom SSB sin rammeavtale om innvandrerrelatert statistikk. 

Det er trukket 15 740 personer til undersøkelsen fra befolkningsregisteret hvorav respondenter med innvandringsbakgrunn er overrepresentert. Utvalget ble senere kontrollert opp mot valgmanntallet. 

Undersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse. Vi oppnådde intervju med 35 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar fra alle, er at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datainnsamlingsperioden.

Om publikasjonen

Tittel

Velgerundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport

Serie og -nummer

Notater 2018/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537- 9765-6

Antall sider

23

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt