Samfunnsspeilet, 1994/1

Valgkampen 1993

Publisert:

Stortingsvalget i september 1993 skapte store endringer i partienes styrkeforhold og brat med langtidstrenden i norsk politikk. Men det var ikke bare valgresultatet som skapte overraskelser. Selve valgkampen representerte litt av et paradoks. På den ene siden var debatten - sett utenfra - lite avklarende. På den andre siden skjedde det langt større endringer i opinionen enn det vi er vant til i en norsk valgkamp. Det ble et gap mellom valgresultatet i september og valgutsiktene i mai/juni, slik de kom til uttrykk i meningsmålingene.

Åpne og les artikkelen i PDF (1 MB)

Kontakt