Samfunnsspeilet, 1995/2

Utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1991 (I)

Valgatferden preges av hjemlandet

Publisert:

Andelen som deltar i kommunestyrevalg er lavere blant utenlandske statsborgere enn blant nordmenn. Over de siste 10 årene har det generelt vært avtakende interesse for lokalvalgene blant innvandrerne, men i mindre grad blant kvinner enn menn. En klart større del av kvinnene deltok i valget i 1991. Nasjonalitet ser ut til å ha spesiell betydning for utlendingers valgatferd. Særlig gjelder dette for politiske flyktninger.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.5 MB)

Kontakt