Notater 2000/1

Dokumentasjonsrapport

Utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1999. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Elisabeth Rønning

Serie og -nummer

Notater 2000/1

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

12, [17], 3

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt