Valgstatistikk

Unikt valgmateriale på Internett

Publisert:

Takket være bistand fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) kan Statistisk sentralbyrå nå legge ut på Internett valgresultater fordelt på kommunenivå for alle valg - både stortingsvalg og kommunestyrevalg - tilbake til 1945.

I etterkant av hvert valg publiserer SSB en papirpublikasjon med de offisielle valgresultatene. Disse papirpublikasjonene med de offisielle valgresultatene er blitt gjort tilgjengelig i elektronisk form av NSD, her finnes tall for bl.a. valgdeltakelse, partioppslutning og antall stemmeberettigede på kommunenivå helt tilbake til stortingsvalget i 1945. For politiske sosiologer, statsvitere og andre politisk interesserte er det et svært verdifullt materiale som nå legges ut på SSBs hjemmesider. Tabellene kan man fritt laste ned i Excel og arbeide videre med på egenhånd.

Denne valgstatistikken forteller historien om det politiske Norge i etterkrigstida. I langt større grad enn de nasjonale tallene viser tallene fra kommunene de voldsomme forandringene som har skjedd i velgermassen de siste årene. Noen eksempler:

 

 

Lebesby

Ved valget i 1945 fikk Arbeiderpartiet 71,8 prosent oppslutning i Lebesby kommune i Finnmark, NKP fikk 18,8. Som i resten av det krigsherjede Finnmark var valgdeltakelsen svært lav, bare på 30,9 prosent. 20 år senere, i 1965 hadde den politiske situasjonen endret seg, Arbeiderpartiet hadde fortsatt en oppslutning på over 70 prosent, NKP er radert ut og på borgerlig side har Høyre økt fra 7 prosent i 1945 til 17 prosent. Valgdeltakelsen hadde økt til 80 prosent. Ser vi på Lebesby kommune i dag har AP bare omlag 20 prosent oppslutning, det samme som SV, mens KRF har 16,5 prosent. Valgdeltakelsen har sunket til 70 prosent.

 

 

Vennesla

Industrikommunen Vennesla var lenge en av Arbeiderpartiets bastioner på Sørlandet. Ved valget i 1945 fikk AP 61 prosent, Venstre stod som ellers i Vest-Agder sterkt og var nest største parti med 22 prosent. Med små unntak var partioppslutningen stabil i kommunen fram til jordskjelvvalget i 1973. Venstre fikk det året bare 3 prosent oppslutning, AP er nede på 36 prosent og KRF var blitt det største borgerlige partiet i kommunen med 22 prosent. Ved valget i 2001 ble KRF det suverent største partiet i Vennesla med 36 prosent mens AP fikk 20 prosent.

 

 

Hjelmeland

I jordbrukskommunen Hjelmeland i Rogaland ble Venstre det største partiet med 32 prosent i det første valget etter krigen. Venstre sammen med Bondepartiet og KRF hadde over 70 prosent av stemmene i kommunen. Arbeiderpartiet stod svakt og fikk bare 20 prosent av stemmene. Støtten til de tre mellompartiene var enda mer tydelig ved valget i 1969, til sammen fikk de over 80 prosent av stemmene - Senterpartiet var største parti med 37 prosent av stemmene. Ved fjorårets valg holder støtten til mellompartiene seg, KRF ble største parti. Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 7 prosent.

Stabilitet og endring

Stabiliteten som vi finner på nasjonalt nivå ved norske stortingsvalg fra 1945 og fram til 1973 gjenspeiler seg også på lokalt nivå. Endringene de siste årene vises enda tydeligere når vi ser på enkeltkommuner. I dette datamaterialet kan vi også følge utviklingen ved lokalvalgene siden 1945, ved disse valgene har endringene og de regionale forskjellene vært enda større enn ved stortingsvalgene.

Historiske tabeller for kommunevalget: http://www.ssb.no/emner/00/01/20/kommvalg/ og for stortingsvalg: http://www.ssb.no/emner/00/01/10/stortingsvalg/ .

Kontakt