Notater 2002/11

Dokumentasjonsrapport

Undersøking om det lokale sjølvstyret

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøking om det lokale sjølvstyret. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Tor Morten Normann

Serie og -nummer

Notater 2002/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt