Notater 2012/69

Dokumentasjonsrapport

Undersøkelse om stemmegivning blant personer med innvandringsbakgrunn

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av undersøkelse om stemmegivning blant velgere med innvandringsbakgrunn.

Undersøkelsen om stemmegivning blant velgere med innvandringsbakgrunn er gjennomført på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2007.

Populasjonen var begrenset til personer som ifølge manntallslistene hadde stemt i Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 og som hadde landbakgrunn fra et av landene undersøkelsen omfatter. Det ble trukket 2 000 personer fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og utvalgte land i Europa.

I undersøkelsen returnerte 37,7 % av utvalget det postale skjemaet.

Undersøkelsen ble gjennomført med selvutfyllingsskjema på Internett og papir. Ved første kontakt fikk alle respondenter informasjon om utfylling på Internett. I de påfølgende utsendingene ble det også lagt ved skjema på papir. Internettskjemaet forelå på norsk og engelsk. Papirskjema ble laget på norsk, engelsk, somali og urdu.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om stemmegivning blant personer med innvandringsbakgrunn. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Maria Høstmark

Serie og -nummer

Notater 2012/69

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8544-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8543-1

Antall sider

49

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt