Valgaktuelt 2007

Over 7 500 bak hver Oslo-representant

Publisert:

I Oslo står det over 7 500 stemmeberettigede bak hver av de 59 representantene som blir valgt inn i høstens kommunevalg. I motsatt ende ligger Utsira, hvor det bare vil være 15 velgere bak hver av kommunens elleve folkevalgte.

Landets kommuner bestemmer selv hvor mange representanter som skal velges inn i kommunestyrene ved høstens kommunevalg. Det minste antallet er riktignok satt til elleve, mens det ikke er noen grense oppover. Tre kommuner, Utsira, Træna og Røst, har valgt minimumsløsningen med elleve representanter. Trondheim vil få det største kommunestyret; her skal 85 valgte politikere enes om byens styr og stell den neste valgperioden.

Få innbyggere bak

I et land som Norge med mange og til dels små kommuner, er det naturlig nok stor variasjon i hvor mange innbyggere som står bak hver av de folkevalgte i kommunestyrene. Oslo kommune skal velge 59 representanter til de neste års kommunestyre. Med over 440 000 innbyggere 18 år og over, står det dermed i overkant av 7 500 velgere bak hver politiker i hovedstaden etter høstens valg. Bak Oslo er det et godt stykke ned til Bergen hvor hver av de 67 representantene får nesten 2 900 stemmeberettigede i ryggen.

Utsira er kommunen med færrest velgere per folkevalgt. I kommunen med 162 bosatte som er 18 år og over, vil det bare stå 15 velgere bak hver kommunepolitiker. På plassen foran ligger Modalen kommune som får 21 velgere per representant.

I 131 av landets kommuner vil kommunestyrerepresentantene ha under 100 velgere i ryggen etter valget i høst.

Vanlig med få kretser

Landets kommuner bestemmer også hvor mange stemmekretser det skal deles inn i. 19 kommuner har funnet det mest hensiktsmessig bare å ha én stemmekrets, mens godt over halvparten har seks eller færre.

Ikke unaturlig er det Oslo som har flest stemmekretser med 110. Det er nesten dobbelt så mange som Bergen med sine 58. Trondheim følger deretter med 35. Den største enkeltkretsen i landet er Askim kommune i Østfold med vel 11 000 velgere. De litt over 1 000 stemmeberettigede i Rødøy kommune i Nordland har de minste kretsene. Med 10 kretser blir det i snitt 102 velgere per krets.

Flertall med én valgdag

Kommunene kan også velge hvorvidt de vil ha én eller to valgdager under høstens valg. Drøyt 52 prosent, 224 kommuner, mener det holder med én valgdag for å få kommunens innbyggere til urnene. Storbyene Oslo, Trondheim og Bergen er blant kommunene som i år går for kun én valgdag.

Kontakt