Samfunnsspeilet, 1994/3

1972-1993

Nei-folk mest trofaste

Publisert:

Til tross for store endringer i ytre betingelser har monstret i EU-opinionen holdt seg forbløffende stabilt fra 1972 til den aktuelle situasjon. Det har skjedd bevegelser i opinionen, særlig etter 1989, men forholdet mellom EU-standpunkt og underliggende skillelinjer i systemet, er i hovedsak uforandret. Den viktigste endring siden 1972 gjelder ikke skillelinjene, men demografisk bakgrunn. Det er kvinnene, særlig de unge, som har kastet seg inn i kampen mot norsk EU-medlemskap.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.7 MB)

Kontakt