Samfunnsspeilet, 1995/2

Utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1991 (II)

Mest informasjon gjennom personlig kontakt

Publisert:

Utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, bruker oftest personlige nettverk og norske medier for å orientere seg om norske forhold. Ikke-vestlige borgere bruker i større grad innvandrermedier enn andre. De fleste innvandrerne vet at de har rett til å stemme ved lokalvalg, men manglende anledning, kunnskap og interesse gjør at mange ikke bruker stemmeretten.

Åpne og les artikkelen i PDF (947 KB)

Kontakt