Notater 2004/63

Dokumentasjonsrapport

Lokalvalgsundersøkelsen 2003

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Lokalvalgsundersøkelsen 2003. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Aina Helen Sætre, Nina Kristin Buskoven

Serie og -nummer

Notater 2004/63

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

78

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt