Notater 2000/11

Dokumentasjonsrapport

Lokalvalgsundersøkelsen 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Lokalvalgsundersøkelsen 1999. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Irene Øyangen

Serie og -nummer

Notater 2000/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

14, [2], 7, 12

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt