Notater 2009/45

Dokumentasjonsrapport

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007

I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram metodisk dokumentasjon fra Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Institutt for samfunnsforsking. Kontaktperson ved instituttet var Jo Saglie. Undersøkelsen ble finansiert med midler fra Kommunal- og regionaldepartementet. SSB har siden 1995 gjennomført undersøkelser i forbindelse med lokalvalget hvert fjerde år. Halvparten av utvalget består av intervjuobjekter (IO) som også var trukket til undersøkelsen fire år tidligere, i 2003.Spørsmålene er utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning.Seksjon for intervjuundersøkelser sto for gjennomføringen i SSB. Maria Høstmark hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av datafangsten, mens Bengt Oscar Lagerstrøm var rådgiver under hele prosessen. Hajar Livary var ansvarlig for kontakten med intervjuerne. Utvalget ble trukket av Glenn Erik Wangen, mens Jan Haslund sto for programmering av skjema. Mem Thi Van stod fortilretteleggingen av analysefila. Seksjon for databearbeiding og seksjon for IT-fellestjenester i SSB stod for utsending av informasjonsbrev til de som var trukket ut til undersøkelsen og materiell til intervjuerne.Formålet med undersøkelsen er blant annet å kartlegge folks lokalpolitiske deltakelse og holdninger til lokaldemokratiet. Denne publikasjonen gir en dokumentasjon av gjennomføringen av undersøkelsen,og inneholder således ikke noen resultat fra selve undersøkelsen.

                              

Om publikasjonen

Tittel

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Bengt Oscar Lagerstrøm

Serie og -nummer

Notater 2009/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

18, [60]

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt