Valgdeltakelse etter kjønn, alder, utdanning og landgruppe. Stortingsvalget 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Valgdeltakelse etter kjønn, alder, utdanning og landgruppe. Stortingsvalget 2013. Prosent1
  Lav utdanning Middels utdanning Høy utdanning
  Menn 18-34 år Kvinner 18-34 år Menn 35-50 år Kvinner 35-50 år Menn 50-70 år Kvinner 50-70 år Menn 18-34 år Kvinner 18-34 år Menn 35-50 år Kvinner 35-50 år Menn 50-70 år Kvinner 50-70 år Menn 18-34 år Kvinner 18-34 år Menn 35-50 år Kvinner 35-50 år Menn 50-70 år Kvinner 50-70 år
1Lav utdanning inkluderer grunnskoleutdanning, uoppgitt eller ikke fullført utdanning. Middels utdanning inkluderer videregående opplæring og universitets- og høgskoleutdanning betegnes som høy utdanning.
Den øvrige befolkningen 51 57 64 63 76 79 68 71 79 79 85 86 82 85 93 93 94 95
                                     
Innvandrere                                    
Vest-Europa etc 30 37 89 49 66 82 59 73 64 73 87 84 56 58 82 89 79 89
Østeuropeiske EØS land 26 38 24 52 56 51 46 37 31 47 44 75 65 67 77 66 54 78
Afrika, Asia etc 34 40 49 55 52 50 40 50 53 56 55 55 55 63 62 68 64 62
Utvalgte land                                    
Bosnia-Hercegovina 29 9 63 41 59 37 36 50 35 36 42 37 48 66 64 70 66 82
Kosovo 24 21 20 30 52 27 34 35 34 32 27 26 62 33 29 54 57 27
Marokko 27 47 42 61 54 37 46 51 44 65 73 75 : 65 45 71 79 :
Somalia 47 60 61 71 62 61 55 78 63 65 64 83 41 73 71 79 54 :
Afghanistan 50 34 64 42 46 55 43 62 37 92 : : 83 45 73 55 64 37
Sri Lanka 35 45 56 72 60 59 33 46 81 76 82 67 59 49 82 76 62 78
Filippinene 34 44 26 51 49 61 32 65 63 62 71 49 67 59 79 70 54 62
India 68 69 68 60 53 79 19 17 66 52 65 69 71 51 65 57 62 60
Irak 28 38 47 42 36 51 52 39 37 69 43 57 53 61 57 58 52 74
Iran 32 24 47 65 51 55 21 42 62 48 54 49 61 56 63 65 59 46
Pakistan 45 45 56 57 63 53 62 61 70 65 71 69 63 59 72 70 65 72
Thailand 29 61 57 60 : 37 55 56 : 60 : 13 49 77 98 64 : 62
Vietnam 14 18 38 54 37 58 18 42 43 68 54 63 62 69 64 74 67 56
Chile 23 43 36 73 54 30 42 74 61 64 48 59 39 85 82 68 71 57
Tyrkia 27 33 38 56 57 38 44 48 48 60 62 18 83 75 86 84 80 60
Russland 53 22 35 55 : 67 22 30 21 40 : 62 45 69 80 74 39 61
Polen 31 71 : 67 87 71 85 67 53 41 80 76 87 76 49 63 71 71

Kontakt