Valgdeltakelse blant innvandrere og alle stemmeberettigede etter kjønn og utvalgte land. Stortingsvalgene 1997-2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Valgdeltakelse blant innvandrere og alle stemmeberettigede etter kjønn og utvalgte land. Stortingsvalgene 1997-2013. Prosent
  1997 2001 2005 2009 2013
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Alle stemmeberettigede 78 76 80 76 75 76 77 77 78 76 76 77 78 77 80
Innvandrere                              
Afghanistan : : : : : : : : : 50 50 50 53 56 48
Bosnia-Hercegovina : : : 49 53 45 40 34 48 37 39 35 47 46 48
Chile 63 63 63 44 47 42 54 52 56 55 52 58 53 48 57
Danmark 81 83 80 81 81 81 79 84 76 79 78 81 80 78 82
Eritrea : : : : : : 51 49 54 : : : 51 53 49
Etiopia 46 46 46 39 40 36 : : : : : : 57 57 56
Filippinene 54 42 58 50 42 53 53 62 50 53 39 57 58 49 60
India 57 61 51 55 61 50 61 66 57 60 65 56 59 61 57
Irak : : : 38 39 37 42 45 35 49 53 43 43 42 45
Iran : : : 42 43 41 51 53 48 52 56 48 48 49 48
Kina 43 41 46 29 22 38 34 25 42 37 29 42 40 37 42
Kosovo : : : : : : : : : 26 32 19 32 33 30
Kroatia : : : : : : : : : : : : 36 30 43
Marokko 46 51 32 36 33 40 38 36 40 52 57 43 50 49 53
Pakistan 61 64 57 43 44 41 54 58 50 55 57 53 57 59 54
Polen 63 60 64 53 48 55 59 52 62 62 56 64 63 63 63
Russland : : : : : : 52 43 55 54 43 58 53 43 56
Somalia : : : 37 37 39 48 44 51 53 52 54 57 53 60
Sri Lanka 60 58 66 53 55 51 66 64 69 63 61 66 59 59 59
Sverige 74 76 73 74 74 74 80 71 83 81 80 82 75 64 82
Thailand : : : 41 21 44 49 31 52 53 47 54 52 42 53
Tyrkia 49 53 44 44 42 45 43 42 44 42 40 44 47 45 49
Tyskland 79 75 80 76 80 73 78 76 80 74 74 74 79 78 80
Vietnam 60 57 65 43 42 44 42 38 46 36 37 36 48 42 53

Kontakt